Sing And Rock 2020 v Môťovej

Toto leto to odpálime na pódiu pri bazéne, len pár metrov od brehu Zvolenskej priehrady! Veľmi sa tešíme na nový priestor, niekoľko stageov a krásne prostredie na naše hranie, spievanie a skladanie!