- Nezabudnuteľné prázdniny -

Letný Sing And Rock 2019

Pridajte sa na skvelé prázdniny v ktorom je hlavným prgramom hudba, spev, a hra na hudobné nástroje. Založte si svoju kapelu, zaspievajte v zbore a zložte novú táborovú pesničku!

Ale Sing And Rock nie je hudobná škola, ale letný tábor v ktorom si užijeme šport, nočnú hru, diskošku, výlet do Kremnice, alebo na kúpalisko a kopec inej letnej zábavy.

- Galéria -

Termíny a ceny na leto 2019

Turnus Začiatok Koniec Cena
1. Turnus 29.6.2019 sobota 6.7.2019 sobota 7 nocí / 8 dní – 239 Eur/ teraz 209 Eur
2. Turnus 6.7.2019 sobota 13.7.2019 sobota 7 nocí / 8 dní – 239 Eur/ teraz 209 Eur
3. Turnus 13.7.2019 sobota 20.7.2019 sobota 7 nocí / 8 dní – 239 Eur/ teraz 209 Eur
4. Turnus 20.7.2019 sobota 27.7.2019 sobota 7 nocí / 8 dní – 239 Eur/ teraz 209 Eur
Cena jednotlivých turnusov sa bude zvyšovať spolu s ich obsadenosťou.

Prečo si vybrať v lete tábor Sing And Rock?

 

  • Deti sú rozdelené podľa veku a pohlavia a celý tábor vedieme k vzájomnému rešpektu, slušnému správaniu a dobre strávenému času.
  • Tábor je vedený v priateľskej, rodinnej atmosfére! Kladieme dôraz na starostlivosť a rozvoj každého účastníka!
  • Každý táborník má úplnú slobodu v tom ako strávi svoj táborový čas. Nikoho nenútime, každého podporíme!
  • Jedinečný a nákazlivý hudobný duch, ktorý nenechá nikoho bez toho aby sa zapojil a niečo krásne vytvoril!
  • Rozmanitosť, ľudská, hudobná, schopnosťami, skúsenosťami a „backgroundom“ je naša sila, ktorá nás spája!
Novinky V roku 2019

 

  • Final Show – Záverečný koncert v táborovom amfiteátri v s výbornou atmosférou a s obecentstvom zloženým z detí z tábora Krokava a rodičov a priateľov našich táborníkov.
  • Nové nahrávacie vybavenie vďaka ktorému budeme môcť odprezentovať výborný zvuk a video každého hudobného telesa, nie len na final show, ale aj počas nahrávok v tábore.
  • Spoločné spomiekové fotenie každého účastníka tábora.
  • Táborové tričko v cene tábora.

11 Rád bez ktorých neobjednávajte tábor pre svoje deti!

Stiahnite si na svoj email PDF článok s jednástimi dôležitými radami a informáciami na ktoré myslieť pred tým, ako sa rozhodnete pre kúpu tábora.

Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE BOOMERANG A REKLAMAČNÝ PORIADOKGarantujeme stopercentné vrátenie poplatku pri chorobe dieťaťa, alebo odhlásenia sedem dní pred nástupom!

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie BOOMERANG a reklamačný poriadok (ďalej len Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou BOOMERANG. Všeobecné podmienky CK BOOMERANG sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba zmluvy o zájazde), ktorú CK BOOMERANG uzatvára s objednávateľom zájazdu. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

- KONTAKTNÝ FORMULÁR -

KONTAKTUJTE NÁS

- KONTAKTNÉ INFORMÁCIE -

KONTAKT

Adresa: CK Boomerang Slovensko s.r.o.
Šášovská 2, 85106 Bratislava
Telefón: 0940 177 025, 0904 981 322
E-mail : info@singandrock.sk